27 mei 2016

25-05-2016. Bulleloop, Lekkum (FR)SPORTVERENIGING FRIESLAND ORGANISEERDE BULLELOOP IN LEKKUM MET 160 DEELNEMERS
Een paar dagen na Loop Leeuwarden organiseerde SV Friesland al weer de volgende loop, De Bulleloop in Lekkum  een laagdrempelig hardloopevenement  waar iedereen aan mee mocht doen voor € 4,00 of € 5,00 over 5.6-10-17.6 km en jeugdloop over 1.9 km. uitgezet door Duco Zijlstra zelf fanatiek hardloper uit Lekkum.
Dat er geen honderden zouden komen was te verwachten, veel moesten afzien in Loop Leeuwarden en anderen bereiden zich voor op de Slachte van 4 juni en hadden een rustpauze ingelast. Het weer werkte uitstekend mee, wel wat donker wolkendek en beetje regen voor de langste afstandlopers in Giekerk maar verder prima loopweer. Onderweg om de 5 km lauw drinken en na de finish de bekende SV Friesland groentebouillon en eindverzorging. Wie een medaille wilde kon die na afloop kopen maar 80% loop liever voor administratiekosten en dat is bij SV Friesland mogelijk.
De start en finish was weer op het sportveld van Lekkum waar de oude boog was opgezet, de nieuwe staat bij de wandelvierdaagse in Diever, de verzorgingswagen en tent en Christiaan Valk had zijn tent met geluidsinstallatie daar ook geplaatst zo dat hij ook nog mooi finishfoto’s kon nemen. drie marathonklokken op de finishlijn zodat Anneke Kerstholt en Astrid Zijlstra de tijd en startnummers konden noteren en de deelnemers zelf ook hun tijd konden aflezen. . De uitslagen en de foto’s van o.a. Janke v.d. Schaaf en Christiaan Valk staan op de site www.svfriesland.nl waar ook de aankondiging van het volgende evenement waarbij de SV Friesland is betrokken staat de ODV loop in Wijnjewoude op woensdag 1 juni, ook zijn ze dan bij de scholierenloop De Rode Loper in Oosterwolde waar meer dan 700 jeugdlopers van de basisscholen van Ooststellingwerf aan de start zullen staan. Christiaan is daar met geluid.
SV Friesland trainster Miranda Hornstra geeft op woensdagavond training op de atletiekbaan van BV Sport in het Nylân maar als er een loop van eigen vereniging is komt zij met haar pupillen naar die loop om gezellig mee te doen.
De deelnemers van de Bulleloop waren dik tevreden over de uitgezette routes, matten op de meeste veeroosters, verzorging en Duco zelf voorop met de fiets om de route van de langste afstand te controleren. Het White Angels Verkeersteam zorgde voor de veiligheid bij de oversteek plaatsen en fungeerde ook nog als bezemwagen. Na één uur en drie kwartier was iedereen binnen. Ze konden zich verkleden en douchen bij de kv Reitsje Him waar de kantine ook beschikbaar was voor de inschrijving. Prijzen waren er niet te winnen voor de snelsten maar wel veel prijsjes in de verloting op startnummer zo kon de laatste ook in aanmerking komen voor een prijs.
Als dank voor hun hulp hadden Duco en Astrid een aardigheidje voor al de vrijwilligers wat zeer op prijs werd gesteld. Zonder vrijwilligers kun je niet zo’n loopevenement voor een redelijk inschrijfbedrag organiseren. Vaak zijn het ook dezelfde mensen die zich beschikbaar stellen maar via facebook meld zich ook wel iemand waarvan je niet verwacht dat die zou kunnen helpen.
Uitslagen: 17.6 km: 1e Wim Douma Leeuwarden 1.09.42 2e Ate Bijlsma Garyp 1.12.33 3e Daan v.d.Geest Stiens 1.14.24 4e Albert v.d.Ziel Berlikum 1.15.14 5e Jasper Keizer St.-Anna 1.15.14 Vrouwen; 1e Lieneke de Jong Grou 1.28.41 2e Marijke v.Klaveren Leeuwarden 1.33.50  3e Froukje v.Welie Leeuwarden 1.46.12
10 km: 1e Willem de Haan Garyp 36.50  2e IJnze Stienstra Wergea 38.49  3e Paul Steen Damwoude 38.51  4e Herman Regenerus Groningen 39.05 5e Simon Regnerus Marrum 39.24  Vrouwen: 1e Miranda Hornstra Wergea 48.31 2e Corrie v.d.Weg Ternaard 49.54  3e Nikki Jepkema Lekkum 50.03  4e Elsa Nienhuis Snakkerburen 53.18  5e Jeannemiek Miltenburg Hoptille 54.41
 5.6 km: 1e Anne-Oedze v.d.Burg Burgum 27.06  2e Marcel Perdu Leeuwarden 27.06  3e Fred Elteren Leeuwarden 27.55 4e Johan Zijlstra Leeuwarden 30.34 5e Danny Wiersma De Westereen 30.40 Vrouwen; 1e Karina Pierik Weidum 31.04  2e Bente de Jonge Twijzelerheide 33.05  3e Tessa Douwsma Leeuwarden 34.02 4e Jikke Castelein Gytsjerk 36.47 5e Irene v.Elteren Leeuwarden 38.38
1.9 km: 1e AnneMarit Kooistra Lekkum 10.50  2e AnnaRoos Wiering Lekkum 14.30 3e Rowan Bloupot Lekkum 14.40
  

22 mei 2016

21-05-2016. Statentocht, Oentsjerk (FR)

foto: Janke v.d. Schaaf
RUIM 200 HARDLOPERS EN NOG MEER WANDELAARS NAMEN DEEL AAN 22e STATENTOCHT IN OENTSJERK. CONCURENTIE VAN LOOP LEEUWARDEN STAGNEERD DE GROEI DEELNAME
Sinds 2003 wordt er in Oentsjerk de Statentocht georganiseerd, opgezet om iets extra’s te kunnen doen voor de bewoners van Heemstrastate.
Gekozen is voor een vaste dag, de derde zaterdag in Mei en dat was jaren een gunstige datum waar heel veel wandelaars, hardlopers, validen en invaliden, rollend of lopend een bepaalde afstand konden afleggen. Heel veel vrijwilligers zetten zich in om alles ook op rolletjes te laten verlopen.
Maar 10 jaar gelden kwam de Loop Leeuwarden en ging ook enkele malen op de zondag na de Statenloop zitten, een concurrent met veel sponsoren en een gemeente die subsidie verstrekte, daar konden de organisatoren van de Statenloop niet tegenop ondanks dat ze een heel mooi parkoers hadden uitgezet door de Trynwalden.
Toch ging men door in Oentsjerk en hield zich aan de afspraak, 3e zaterdag in Mei. Waren er de vorige keer 333 lopers nu 212 maar wel 150 wandelaars meer dan vorig jaar.
Organisatie in handen van de aktiviteitengroep van Patyna locatie Heemstrastate,Marian en Jildert Andringa en Auke Visser twee fanatieke hardlopers en Auke als Wheeler hadden het ook nu weer prima geregeld, het was ook nog mooi weer, wel wat winderig maar lekker verkoelend onderweg. Het was wel afzien maar een mooie testloop voor de komende Slachtemarathon op 4 Juni, daarom kozen ook een flinke groep voor de 30 km loop.
Ook waren er nu lopers bij die zondag ook Loop Leeuwarden zouden lopen, dat kon nu de organisatie het inschrijfgeld had gehalveerd en men toch twee lopen kon volbrengen voor een redelijk inschrijfgeld.
Jan Kooistra van SV Friesland gaf het startschot en deed verslag voor zover hij de lopers kon, hij moest werken zonder deelnemerslijst maar ook dat lukt wel. Christiaan Valk uit St.-Anna verzorgde het geluid en de muziek. Anneke Kerstholt uit Groningen noteerde al de nummers en finishtijden waarvan de uitslag op www.svfriesland.nl komt te staan. Ook de verzorging onderweg en na de finish was weer prima verzorgd. De organisatoren waren dan ook best tevreden met het verloop en bood de vrijwilligers een aardigheidje aan als dank voor hun inzet.
Janke v.d.Schaaf maakte weer een moie fotoreportage. http://www.svfriesland.nl/index.php/foto-s/huisfotograaf-janke-van-der-schaaf#nanogallery/nanoGallery/6287132160858431889/6287132579423309218
DE UTSLAG: 29.7 KM: 1e Harry Wiersma Blije 1.59.38 2e Johan Reitsma Augustinusga 2.13.46  3e Frank de Ruiter Sneek 2.14.07  4e Albert v.d.Ziel Berlikum 2.14.34 5e Meine Jongedijk Leeuwarden 2.17.45 Vrouwen: 1e Marjan de Ruiter Sneek 2.20.18  2e Janke Douma Lichtaard 2.45.24  3e Piety Feenstra Leeuwarden 2.53.02 4e Winy Grent Blokker 2.55.02 5e Tiny Wouda Kollum/Tracy v.d.Ploeg Damwoude/Saakje Regnerus Broeksterwoude/Rones Spinder Buitenpost 2.55.25
21.1 KM: 1e Jan/Willem Davidse Zwolle 1.26.47  2e Bart v.d.Veen Zwagerbosch 1.27.18 3e Hans Hiemstra Harkema 1.30.50 4e Bareld Kootstra Garyp 1.35.40 5e Johan Meinsma Leeuwarden 1.36.03 Vrouwen: 1e Marianne Visbeek Gytsjerk 1.56.58 2e Annechien v.d.Veen Leeuwarden 1.57.12  3e Jantje v.d.Werff Dokkum 2.05.51 4e Minke Oord Joure 2.10.02
16.1 KM: 1e Roelof de Roos Leeuwarden 1.01.28  2e Ate Bijlsma Garyp 1.10.12 3e Arjan v.d.Wal Opende 1.13.24  4e Arnold Boersma Oentsjerk 1.16.50 5e Michael Damm Heerenveen 1.20.00 Vrouwen; 1e Annette Oosterwijk Oentsjerk 1.37.28  2e Anneke Kiewiet Gytsjerk 1.40.16 3e Karin Akse Stuifzand 1.41.51 4e Lucia Oenema Gytsjerk 1.41.51
9.7 KM: 1e Johan Hoogeveen Boornbergum 34.28  2e Simon Regnerus marrum 36.19  3e Paul Steen Damwoude 36.28 4e Jouke/Atze Posthumus Rottevalle 36.36 5e Walter Sinnema Joure 37.38  Vrouwen: 1e Lisan de Vries Noodbergum 37.12 2e Fenna Mulder Tytsjerk 51.27  3e Sjoerdje Veenstra Burgum 53.06 4e Jantina Jager Damwoude 56.51 5e Jannie Jilderda Damwâld 56.55
5 KM: 1e Johan Terpstra Wijtgaard 21.11  2e Gerben Jullens Oenkerk 22.14  3e Martijn Postma Gytsjerk 22.15  4e Finn Feenstra Oentsjerk 22.15  5e Thom Inia Giekerk 22.15 Vrouwen: 1e Wytske v.d.Kooi Burgum 27.46  2e Foekje Hansma Koostertille 28.10  3e Sigrid de Winkel Wijtgaard 28.32 4e Aafke Kleinhuis Earnewâld 28.35 5e Liza v.d.Lend Damwoude 28.37      

19 mei 2016

Persbericht Stienserloop

STIENSERLOOP TROK 212 HARDLOPERS NAAR STIENS, RIEKELE KOBES SNEL OP DE 14.2 KM.
Al was de weersvoorspelling regen in de avonduren toch schreven 212 hardlopers zich in voor de 3.2-7.6-10.6 of 14.2 km. mooie testloop voor Loop Leeuwarden die zondag wordt gehouden of de Statenloop die komende zaterdag start in Oentsjerk.
De meeste lopers kwamen uit Friesland maar ook uit Groningen en van over de afsluitdyk waren aanwezig. Arjen Visserman van de loopgroepen Stiens en Berlikum had zijn pupillen gevraagd hier aan de start te staan en liep zelf ook mee. Ook de dames van de AlbertHein Wassenaar Bootcamp stonden aan de start bij de sporthal It Gryn in Stiens waar de inschrijving was en voldoende douche/kleedruimte en parkeergelegenheid. De dames konden de inschrijving goed aan, de meeste lopers komen zich een half uur voor de start inschrijven en dan is het even zweten om ze op tijd hun startnummer te overhandigen.
Jan v.d.Wal is de organisator voor de SV Friesland in Stiens, hij had de mooie routes uitgezet, iedere kilometer aangegeven en vrouw en dochter gevraagd een verzorgingspost te bevrouwen, Sarina Jannes en Inge Kools stonden op de tweede post, beiden zijn een beetje geblesseerd en is het verstandig even niet te lopen maar konden wel mooi even op deze post staan om bekertjes water aan de dorstige hardlopers aan te reiken. Bij de finish stond Anneke Kerstholt nu alleen al de 212 nummers en tijden hardmatig te noteren en dat is haar gelukt, de uitslagen staan op de site www.svfriesland.nl ook het verslag en de fotoreportage van Janke v.d.Schaaf, jammer dat ze de 10 km lopers mistte, die kwamen niet voorbij waar ze stond opgesteld. Christiaan Valk fotografeerde de lopers bij de finish en op het erepodium.
Meestal reiken ze bij de SV Friesland geen prijzen uit omdat ze gewoon geen tijd hebben om sponsoren te zoeken en benaderen, ze de andere lopers niet extra willen laten betalen om de snelsten een prijs te geven en ze organiseren meestal alleen prestatielopen en daar zijn geen prijswinnaars maar loopt iedereen voor zijn tijd en prestatie. Jan Kalsbeek fietste bij de 14.2 km voorop en moest flink aantrappen om Riekele voor te blijven.
Maar dit keer was AlbertHejin Wassenaar St.-Anna en Stiens bereid gevonden om wat prijzen beschikbaar te stellen en op aanraden van de organisatie waren dat rozen en waardebon voor de snelste man en vrouw van alle 4 afstanden. 10% van de deelnemers kreeg ook nog een prijs in de gratis verloting op startnummer beschikbaar gesteld door de SV Friesland.
Hetty Wassenaar mocht het startschot lossen en haar man Jan reikte de prijzen uit aan de winnaars die mochten plaats nemen op het ereschavot. Het regende iets in het begin van de eerste kilometers maar niet hinderlijk voor de lopers en publiek. DJ Christiaan Valk van Pary Time Nederland verzorgde het geluid en muziek. Gezelligheid alom, lekkere warme bouillon en thee bij de finish en ook vruchtendrank voor de liefhebbers, in de tent zat het droog voor zover het regende.
Al met al een geslaagde loop, volgende week woensdag de 25e mei is de Bulleloop in Lekkum en een week later 1 juni de lopen in Akkrum en Wijnjewoude. Ook daar is de SV Friesland bij betrokken in de organisatie.
De uitslagen: 14.2 km: 1e Riekele Kobes Leeuwarden 49.43 2e Wim Douma Leeuwarden 55.12  3e Jaap Vink Bitgum 58.17 4e Daan v.d.Geest Stiens 59.08 5e Harry Oosterhuis Stiens 1.00.07 Vrouwen: 1e Marjan de Ruiter Sneek 1.02.58 2e Tiny Wouda Kollum 1.18.49  3e Cindy de Jager St.-Anna 1.23.39 4e Janny Fennema Britsum 1.25.39 5e Anke Peterson Leeuwarden 1.25.39
10.6 KM: 1e Wilco Bergsma Stiens 40.04  2e Herman Regnerus Groningen 41.12  3e Simon Regnerus Marrum 42.48 4e Hendrik Hoogland Blije 45.03  5e Wiebe Hiemstra Stiens 45.13 Vrouwen; 1e Saakje Regnerus Broeksterwoude 52.59 2e Corrie v.d.Weg Ternaard 53.17  3e Linda Keitz Dronrijp 53.34 4e Jelma Wassenaar Berltsum 54.36 5e Anneke Wester Spannum 55.05
7.6 KM: 1e Mark Peereboom Leeuwarden 29.02  2e Reinier Hitzert Hurdegaryp 29.53  3e Hendrie v.d.Werf Bolsward 33.48  4e Marrco Pietersma Leeuwarden 34.26 5e Gijsbert Tijseling Zevenhuizen 34.29 Vrouwen: 1e Afke Duinstra Stiens 34.03  2e Miranda Hornstra Wergea 36.41  3e Monique Medema Leeuwarden 37.54 4e Tracy v.d.Ploeg Damwâld 37.58  5e Stephanie Siahaija Leeuwarden 40.41
3.2 KM: 1e Dineke Dankert St.-Anna 13.08  2e Anondi Bomas Stiens 13.29  3e Lars Kloosterman Stiens 1e M. 16.31 4e Richard Span Stiens 16.35 5e Lonneke Abma Stiens 16.35 6e Hester v.d.Schaaf Bolsward 17.46 7e Nienke v.d.Ploeg Stiens 18.22 8e Rienki Tirlo Veenstra Stiens 18.37 9e Petra Andriesen Oosterbierum 18.50 10e Aletta Wierstra/Silke de Vries/St.Anna 19.17 

8 mei 2016

11-05-2016. Twirreloop, Wijtgaard (FR)

260 DEELNEMERS GENOTEN VAN PRACHTIGE TWIRRELOOP IN WIJTGAARD
SV Friesland organiseerde woensdagavond 11 mei voor de 23e keer de Twirreloop in Wijtgaard. Thijs Hofstra zelf een fanatiek hardloper, regelt in zijn woonplaats de accommodatie, zet de route uit met kalkpijlen, vraagt vrijwilligers die op verzorgingsposten of verkeersregelaar willen zijn en controleert op de dag zelf of al de pijlen er nog staan. Dit jaar trof hij het helemaal, het bleef een paar dagen droog zou dat de kalkpijlen niet oplosten en het was mooi weer dus de verzorgers voorzien van extra kruiken water konden heel wat lopers blij maken om ze drinken aan te bieden en ter verkoeling een bekertjes water over hun hoofd te gieten..
DJ Christiaan Valk uit St.-Anna verzorgde het geluid en de muziek, de start/finishboog werd opgezet voor het dorpshuis de Twirre en de verzorgingswagen gereed gemaakt om de lopers zodra ze over de finish kwamen te verwennen met vruchtendrank, bouillon, thee en fruit. Voor de start was er water om te drinken.  260 deelnemers schreven zich in, 40 jeugdlopers voor de 2½ km de rest voor de 5.8-10.1 en 15.9 km. Een prachtige route langs de Zwette en over rustige landwegen. En met dit weer, zon, warm maar lekker briesje is het puur genieten van de hardloopsport. Veel lopers doen 4 juni mee aan de Slachtemarathon en zo’n loopje is een ideale test al moet men een veel langere afstand als trainingloop doen maar die hadden ze zaterdag al gedaan in Heerenveen toen was het veel warmer weer en zijn veel vroegtijdig gestopt omdat 32 km te veel van het goede was.
De inschrijving en kleed/douchegelegenheid in dorpshuis de Twirre is ideaal, men mocht gebruik maken van de ruime sportzaal en kantine gedeelte. De inschrijving was vlot verwerkt en kon er op tijd worden gestart. Janke v.d.Schaaf maakte weer een mooie fotoreportage en Christiaan Valk maakte foto’s bij de finish. Jan Kooistra deed verslag al moest hij dit doen zonder deelnemerslijst. DE tijdjury noteerden al de startnummers en tijden.
Ook het verslag en de volledige uitslagenlijst staan op deze site. Op www.hardlopendnederland.nl staan de volgende lopen die SV Friesland deze maand organiseert, zoals volgende week woensdag de Stienserloop.
UITSLAGEN: 15.9 LM: 1e Roelof Oostra Mantgum 1.00.48 2e Koos/Jelmer de Vries Leeuwarden 1.01.47 3e Wim Douma Leeuwarden 1.03.02 4e Peter Sibma Garyp 1.04.26 5e Ate Bijlsma Garyp 1.06.29 Vrouwen; Ylona Kruis Ysbrechtum 1.06.04 2e Jolanda Jansen Leeuwarden 1.14.12 3e Ytsje Talsma Hilaard 1.17.11 4e Sandra Tamminga Leeuwarden 1.22.34 5e Margriet Feenstra Weidum 1.23.38 Syp v.d.Ploeg Jorwert zanger van De Kast liep deze 15.9 km in 1.08.10
10.1 Km: 1e Jacob v.d.Ploeg Damwoude 37.57 2e Pieter Prins Bergum 38.53 3e Ijnze Stienstra Wergea 39.56 4e Simon Regnerus Marrum 40.37 5e Menno Cramer Leeuwarden 42.01 Vrouwen: 1e Renske de Vries Sneek 43.42  2e Anja v.Zutphen Weidum 47.30 3e Karin Danhof Irnsum 50.36 en Anita v.d.Wal Harlingen 50.36 5e Bettie Koops Leeuwarden 51.56
5.8 KM: 1e Elger Spijksma Goutum 23.48 2e Henk Hoekman Leeuwarden 24.21 3e Glenn de Vries Leeuwarden 24.35 4e Klaas/Jan Huizing Leeuwarden 25.44 5e Hendrie v.d.Werf Bolsward 26.31 Vrouwen: 1e Lisanne Jager Leeuwarden 24.17  2e Charissa Zijlstra Lekkum 25.50  3e Debora Peter Leeuwarden 26.09 4e Roos Boerma Garyp 27.58 5e Bernadien de Vries Parrega 28.23
2.5 KM: 1e Simon Sjouke Zijlstra Reduzum 9.50 2e Brecht Frensel Akkrum 9.55  3e Eline Ruige Leeuwarden 10.54  4e Yise Barkmeijer Akkrum 11.00 5e Marijke Ruige Leeuwarden 12.17