2 jun 2016

01-06-2016. ODV-Loop, Wijnjewoude (FR)

FOPPE VAN DER HEIDE SNELSTE OP 10 ENGELSE MIJLEN VAN DE ODV-LOOP WIJNJEWOUDE
Onder prima hardloopomstandigheden, beetje wind en dus niet te warm, ging woensdag 1 juni de 35e editie van de Ontspanning Door Voetbal loop van start in Wijnjewoude.
De deelnemers, 110 kwamen uit alle delen voor Friesland Groningen en Drenthe en moesten de omleiding volgen naar het dorp wat slecht was aangegeven door de wegenbouwers maar door via facebook de lopers te waarschuwing kwam toch nog iedereen op tijd aan de start.
Een prachtige loop door bosgebied waar de te lopen routes door vrijwilligers, 30 personen van ODV, werden aangegeven met één van de mannen van die er vanaf de eerste loop bij was Ruurd v.d.Woude op de fiets voorop. Onderweg maar liefst 4 verzorgingsposten met water en na de finish heerlijke warme bouillon, thee, vruchtendrank en fruit.
Jammer dat men niet op de vaste woensdag, die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, kon organiseren door een volle loopkalender. SV Friesland had die woensdag al een loop en zij zijn ook al vele jaren de medeorganisator bij de ODVloop. 1 juni werd het nu en dat viel samen met de Lus van Akkrum en De Rode loper in Oosterwolde. Van Akkrum had men wat concurrentie en natuur de slachtemarathon die zaterdag is en velen, zoals de winnaar van de vorige ODVlopen Riekele Kobus liever geen loopjes meer doen in deze week. Dus kon een ander nu eens de mooie goed gevulde broodmand winnen, ook de 2e en 3e winnaars kregen er één. Altijd prima geregeld bij ODV die gesponsord werd door Venenboer Sport uit Drachten waarvan Hielke Posthumus aanwezig was om het startschot te lossen. Ook had hij de boog mee opgezet. SV Friesland zorgde voor het geluid en Jan kooistra deed verslag. De tydjury noteerde de nummers en tijden waarvan de uitslag op de site www.svfriesland.nl komt, ook de fotoreportage gemaakt door Janke v.d. Schaaf, de hoffotografe van SV Friesland, komen op die site en ook op de site van ODV.
De prijzen, goed gevulde broodmanden dus, werden uitgereikt door Theo Beenen namens ODV en Jan Kooistra van SV Friesland. Al de deelnemers kregen als dank voor deelname een heerlijk suikerbrood mee naar huis. De deelnemers waren vol lof over de organisatie die ondanks de zo volle www.hardlopendnederland.nl kalender deze loop wilde organiseren.
Ook was deze woensdagavond de 25e editie van de Rode Loper, de jeugdloop van de scholen van Oosstellingwerf georganiseerd door LSV Invictus. Ook daarbij is steun van SV Friesland, Christiaan Valk verzorgd daar het geluid en Josefien assisteert bij het schenken van vruchtendrank waar ook het materiaal voor wordt geregeld door SV Friesland. Een kleine 700 jeugdige lopers verschenen daar aan de start, na afloop was er ook nog een ijsje en medaille en voor de snelsten een beker. Ook hier een 30 tal vrijwilligers van LSV Invictus aanwezig waarvan ook wel deelnamen aan de ODVloop.
De uitslagen van de ODV-loop Wijnjewoude 2016.  16.1 km: 1e Foppe v.d. Heide Drachten 1.02.32 2e Wim Douma Leeuwarden 1.04.16  3e Stefan v.d.Wal Drachten 1.06.39 4e Richard Aalders Nietap 1.08.30 5e Herman Regnerus Groningen 1.08.34 Vrouwen: 1e Bettie Agricola Goingaryp 1.13.23
10 km: 1e Henk Piek Drachten 39.27  2e Simon Regnerus Marrum 39.58  3e Heero v.d.Veen Wijnjewoude 42.11 4e Aron Tempelman Zwolle 42.26 5e Jan Douwe Zuidema Damwâld 43.30  Vrouwen: 1e Janny Hofman Ureterp 47.20 2e Marije Elferink-Gemser Veenhuizen 50.30 3e Jannie Jongsma Jubbega 54.51 4e Rosanna v. Teijen Lippenhuizen 55.04 5e Iris de Vries Ureterp 56.13
6.1 km: 1e Paul Steen Damwoude 23.46 2e Folkert Visser Burgum 24.13  3e Ronald Vanger Burgum 24.59  4e Arjan v.d.Schaaf Drachten 25.22  5e Erik v.d.Heide De Westereen 27.20  Vrouwen; Mettie de Vegt Ureterp 28.16  2e Tetsje Hoks Joure 32.13 3e Ester v.d.Veen Wijnjewoude 32.34  4e Susan v.Milligen Hoornsterzwaag 33.12 5e Nina Veninga Wijnjewoude 34.09