16 jun 2016

15-06-2016. 10 EM St-Annaparochie (FR)GRONINGER WOUTER LUINGE EN SLACHTEWINNARES YLONA KRUIS SNELSTEN 10 EM. ST.-ANNA.
Dat heel veel lopers het zwaar hebben gehad met hun Slachtemarathon was bij de Sportvereniging Friesland te merken aan de deelname van de 10 Engelse Mijlen van St.-Anna.
131 deelnemers stonden deze woensdagavond aan de start bij de Bildtse Slag in St.-Anna. Men had meer verwacht op deze mooie loop maar de weersvoorspelling was code geel en veel lopers die de Slachte meededen houden deze maand rust. Ook is de datum van deze competitieloop verplaatst van zaterdag 24 september naar deze woensdagavond in verband met de dan te organiseren Centrale As loop ter gelegenheid van de opening van de nieuwe weg van Nijegea naar Dokkum waar de SV Friesland ook in de organisatie zit.
Overdag had het nog geregend en daarvoor waren er flinke buien geweest die het pijlen van Jan v.d. Hoek ongedaan had gemaakt. De kalkpijlen lossen op als het flink regent en dat is de bedoeling ook maar dan graag na de loop, nu moest de gehele route nog eens worden voorzien van pijlen om de lopers de goeie weg te wijzen.
De route door Jan uitgezet ging via het ommetje van St.-Anna een mooi schelpenpad om de wissel daarna bij de Blikvaart door de tunnel richting Berlikum, hier via het schelpenpad om het kassengebied heen naar Bitgum en via de Langhuisterweg binnendoor weer naar de tunnel bij de Blikvaart en via het bos naar de finish bij de Bildtse Slag. Hier stond Jan Kooistra te speakeren, hij had een deelnemerslijst tot zijn beschikking dankzij Douwe v.d. Bij en Aukje Leeuwen, maar het volume stond te luid zodat de omwonenden hier last van hadden en hun TV harder moesten zetten als Jan weer lopers binnenhaalden. De volgende keer dus het volume lager, de muzieksterkte was prima. Toch fijn dat men dit aan de organisatie liet weten, daar leer je er weer van en is beter dan ingezonden stukken in de krant.
Janke v.d. Schaaf maakte weer een mooie fotoreportage, Christiaan Valk verzorgde  het geluid en maakte ook een fotoserie, het White Angels Verkeersteam zorgde er voor dat er veilig kon worden overgestoken en vrijwilligers stonden onderweg met drinken.
De tijdjury Wijtse Breidenbach en Lisette Kooistra noteerden al de tijden en deze uitslag komt op de site www.svfriesland.nl er waren geen prijzen te winnen voor de snelste maar wel waren er tientallen prijzen in de gratis verloting op startnummer. Al met al een geslaagde loop in het Zonnige St.-Anna.    
Uitslagen: 16.1 KM: 1e Wouter Luinge Groningen 58.02 2e Harry Wiersma Blije 1.00.54 3e Timo Schraa St.-Anna 1.04.25 4e Herman Westerhuis Tzum 1.07.44 5e Jasper Keizer St.-Anna 1.08.24 Vrouwen: 1e Ylona Kruis Ysbrechtum 1.09.15  2e Linda de Vries Franeker 1.27.42 
11 KM: Paul Miedema Berltsum 43.04  2e Herman Regnerus Groningen 43.18  3e Mark Westra Marsum 44.29 4e Hendrik Hoogland Blije 44.50 5e Simon Regnerus Marrum 45.33  Vrouwen: 1e Karin Schuhmacher St.-Anna 56.01  2e Corrie v.d.Weg Ternaard 56.06  3e Anita v.d.Wal Harlingen 56.21  4e Saakje Regnerus Broeksterwoude 56.21 5e Anneke v.Dalfsen St.-Anna 57.35
5.8 KM: 1e Wiebe Palstra Bolsward 25.16  2e Sikko Roos St.-Anna 26.13  3e Steinar de Vries Broek 28.25 4e Dikkie v.d.Werf Bolsward 28.36 5e Erik Willekus St.-Anna 29.22 Vrouwen: 1e Lisa Snoek Leeuwarden 25.55 2e Miranda Hornstra Wergea 28.33  3e Gerrie Kloosterman Stiens 28.44 4e Anneke Wester Spannum 30.16 5e Hillechien Oppers St.-Anna 34.00
0.9 KM: 1e Niels Kloosterman Stiens 4.27 2e Lars Kloosterman Stiens 4.28